TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH AN PHÚ VIỆT

22/ 09/ 2017 | Nguyễn Tiến Manh

Sứ mệnh: - Mang lại cho mỗi thành viên trong “ Ngôi nhà chung An Phú Việt ”...

Chọn túi ni lông hay túi giấy ?

21/ 05/ 2016 | Nguyễn Tiến Manh

Bạn sẽ chọn túi ni lông hay túi giấy Khi túi ni lông ( túi nilon) và túi giấy ...

Túi nilon và cách sử dụng thông thái

21/ 05/ 2016 | Nguyễn Tiến Manh

Tái sử dụng túi nilon cho nhiều mục đích khác nhau là một cách sử dụng thông thái Túi nilon ( túi ni lông ) như...