TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH AN PHÚ VIỆT

  • Sứ mệnh:

- Mang lại cho mỗi thành viên trong “Ngôi nhà chung An Phú Việt” một cuộc sống đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần.

- Mang lại cho đối tác và khách hàng sự thành công và đóng góp thật nhiều cho cộng đồng, xã hội.

  • Tầm nhìn:

- Là một trong 5 công ty sản xuất khuôn và sản phẩm nhựa có thương hiệu hàng đầu miền Bắc Việt Nam

- Trở thành Tập đoàn kinh tế đa ngành trong lĩnh vực Công nghiệp phụ trợ và khuôn đúc có quy mô lớn ở Việt Nam.
- Xây dựng giá trị thương hiệu nổi bật mang tầm Quốc tế

  • Giá trị cốt lõi của thương hiệu:

- Tốc độ mang đến sự phát triển
- Nhiệt huyết mang đến sự năng động
- Năng động mang đến sức mạnh
- Chi tiết mang đến sự chuyên nghiệp
- Chuyên nghiệp mang đến sự THÀNH CÔNG.

  • Triết lý kinh doanh:

- Luôn đặt chữ Tín lên hàng đầu
- Cam kết gắn bó lâu dài và đồng hành cùng với khách hàng, đối tác

- "Tốc độ và quyết liệt" là nền tảng cho sự phát triển vượt trội
-  Coi các thành viên trong tập đoàn là những người bạn đồng hành tin cậy.