CHÀO XUÂN CANH TÝ NĂM 2020 TRI ÂN CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN

23/ 04/ 2020 | Thùy Dung

Ngày 26/1/2020 vừa qua, tại Khu ẩm thực sinh thái Sen Hồ, một chương trình đặc biệt mang tên "Chào xuân Canh Tý 2020 - tri ân cán bộ công nhân...