ĐÀO TẠO BỔ SUNG KỸ NĂNG THEO PHƯƠNG PHÁP "ON JOB TRAINING"

Hoạt động đào tạo quan trọng như việc hít thở hàng ngày, mang tính thường xuyên và liên tục!

Vừa qua Ban đào tạo đã kết hợp cùng bộ phận sản xuất tiến hành đạo tạo bổ sung kỹ năng đứng máy cho 20 nhân viên đang àm việc tại công ty nhằm mục đích sản xuất mã hàng mới của công ty và ươm mầm các nhân tố để tham gia vào đội ngũ đào tạo thực hiện đào tạo nhân viên mới trong thời gian tới

On Job Training - hình thức đào tạo có lẽ không còn xa lạ với các doanh nghiệp, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp sản xuất, nhận thấy được hiệu quả của phương pháp này, An Phú Việt áp dụng triệt để phương pháp này trong hoạt động đào tạo nhân viên

Các học viên được đào tạo lý thuyết, thông qua các tài liệu, hình ảnh, video...mà giảng viên đã chuẩn bị trước buổi học

Học viên làm theo các bước thông qua các dụng cụ trực quan sau khi được hướng dẫn lý thuyết và phân tích các bước khi xem video

Học viên nhắc lại các bước, và thực hiện từng bước trước lớp học

Các học viên được đào tạo trực tiếp tại máy, quan sát làm mẫu

Thực hành thao tác theo

Sau khi các học viên được đào tạo trực tiếp ngoài hiện trường, hoạc viên và giảng viên sẽ tiến hành ngồi lại trao đổi lắng nghe chưa sẻ, rút kinh nghiệm cho buổi học tiếp theo

Các buổi học diễn ra khá thoải mái, đi sâu vào phân tích từng bước công việc, hiểu rõ ý nghĩa và bản chất của từng bước, thực hành lặp đi lặp lại trực tiếp tại máy cho đến khi thành thạo dưới sự hướng dẫn và đồng hành của các giảng viên

Các bạn học viên đã tốt nghiệp suất sắc khoá đào tạo kỹ năng diễn ra trong 5 ngày và đã cho thấy hiệu quả của việc đào tạo sau khi chạy sản phẩm mới

Mô hình đào tạo dễ hiểu đem lại hiệu quả cao này sẽ được An Phú Việt áp dungj và lên kế hoạch triển khai đồng bộ trong thời gian tới!